Nhân duyên nào có người xinh đẹp, có người lại xấu xí? – Giáo Án Tu Tập (3A)
Tu viện Chơn Như 1997 – Trưởng lão Thích Thông Lạc
00:10 Nhân quả nghiệp báo của thân hình xấu xí
03:20 Nhân quả nghiệp báo của thân hình đẹp đẽ
05:00 Nhân quả của nghiệp ganh tỵ thì bị quả báo không có quyền thế
13:30 Nhân quả của người có quyền thế lớn là do không ganh tỵ, chê bai người khác
20:14 Nhân quả nghiệp báo của nghèo khổ và giàu sang
23:00 Câu chuyện do thực hiện bố thí cho Thánh tăng mà được quả báo giàu sang
25:50 Nhân quả nghiệp báo của hạ liệt, thấp kém và quyền thế
33:00 Lợi ích của hành Thập thiện
36:00 Khi nào thì mới nên thọ Tam quy và Ngũ giới?
(Chia sẻ Chánh pháp trên tinh thần phi lợi nhuận và chủ nghĩa tích cực)
****************************************************************************
Tham khảo các bài giảng của Trưởng Lão về PHÁP HÀNH tại:
*****************************************************************************
Tài liệu nên tham khảo thêm để hiểu biết hơn về lợi ích thiết thực của Phật pháp Nguyên thủy cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.
– Kinh Ước Nguyện:
– Sách nói của Trưởng lão Thông Lạc:
– Danh sách các bài giảng Căn Bản:
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật:
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
– Những bài giảng Đặc Biệt:
– Google Driver lưu trữ: , Youtube:
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net

#giaoantutap, #phapphatnguyenthuy, #cacbacthanhtang, #truonglaothichthonglac, #thaythonglac, #giaoantutap, #giaophapnguyenthuy, #nhungloigocphatday, #loiphatday,

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong