Nhạc Phim Tân Dòng Sông Ly Biệt 2001 (Ost) Tình thâm thâm, vũ mông mông 情深深雨濛濛
==================================================
1 Nhớ anh
2 Yên vũ mông mông
3 Biệt khúc chờ nhau
4 离别的车站(赵薇)/ Chuyến Tàu Ly Biệt -Triệu Vy
5 船(赵薇)/ Thuyền -Triệu Vy
6 好想好想 Hao Xiang Hao Xiang (rất nhớ rất nhớ )
7 烟雨蒙蒙(古巨基)/ Khói Mưa Lất Phất -Cổ Cự Cơ
================================================================================================================================================================================================================================================

Diễn viên
Lục Y Bình (陸依萍/陆依萍), Triệu Vy
Lục Như Bình (陸如萍/陆如萍), Lâm Tâm Như
Hà Thư Hoàn (何書桓/何书桓), Cổ Cự Cơ
Đỗ Phi (杜飛/杜飞), Tô Hữu Bằng
Lục Nhĩ Hào (陸爾豪/陆尔豪), Cao Hâm
Phương Du (方瑜), Lý Ngọc
Lý Khả Vân (李可雲/李可云),Từ Lộ
Lục Chấn Hoa (陸振華/陆振华), Khấu Chấn Hải
Phó Văn Bội (傅文佩), Từ Hạnh
Vương Tuyết Cầm (王雪琴), Vương Lâm
Lục Mộng Bình (陸夢萍/陆梦萍),Lạc Gia Đồng
Lý Phó Quan (李副官), Tào Thu Căn
Tần Ngũ Gia (秦五爺/秦五爷), Hoàng Đạt Lượng
Bình Bình (萍萍), Vương Diễm

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giai-tri