Module xử lý nước thải hợp khối di động (Integrated Mobile WWTP) – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp có công suất xả thải dưới 200 m3/ngày đêm.

Ưu điểm của Module xử lý nước thải hợp khối di động sử dụng công nghệ màng lọc MBR:
– Không cần xây dựng, thời gian sản xuất nhanh
– Không bị mất vi sinh nếu vận hành sai
– Mật độ vi sinh MLSS ở mức cao 5000-7000 mg/L
– Nước đầu ra có độ trong tốt
– Giảm 50% thể tích bể so với công nghệ bùn hoạt tính
– Màng MBR có tuổi thọ cao 7-10 năm

Doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ Chúng tôi:
Công ty TNHH Quốc tế NGO
Website: ngoenvironment.com
Tel: + 84 2435668225
Email: [email protected]/ [email protected]

***
Integrated Mobile WWTP for discharge capacity under 200 m3/day
– An efficient solution with reasonable cost & installation time MBR Integrated mobile wastewater treatment module (WWTM) designed by NGO in form of a container is easy to transport to customers’ location & install at project site.
Advantages of the mobile integrated WWTM using MBR membrane technology:
– No construction work & fast production/installation time compared to construction system – Microbiological density of MLSS is at a high level of 5000-7000 mg/L
– Output water has good quality that meeting Governmental standard.
– 50% reduction in tank volume compared to activated sludge technology
– MBR membrane has a long life of 7-10 years.

Customer needs more information about MBR Integrated mobile WWTM of NGO International, please contact us:
NGO International Co. Ltd
Website: ngoenvironment.com
Tel: +84 2435668225
Email: [email protected]/[email protected]

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong