Điều gì xảy ra nếu trái đất có vành đai như sao Thổ?
Khi Mặt Trăng hoặc sao chổi ở rất gần và vượt qua giới hạn Roche thì Trái Đất có thể có vành đai.

* Có thể bạn sẽ thích xem:
Khoa học vũ trụ:
Sự thật khoa học thú vị:

* Giúp khoa học và khám phá đạt 10.000 Subscribers:

“Nguồn tư liệu sử dụng trong video thuộc các chủ sở hữu đáng kính, Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, xin vui lòng liên hệ: [email protected]
“Resources used in the video belong to respectable owners, All copyright-related issues, please contact: [email protected]

_ _ _ _ _
#khoahocvutru #khampha #vanhdaisaotho

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong