Mô tả cách vẽ Elip khi biết 2 tiêu điểm và độ dài trục lớn. Dùng một sợi dây có độ dài bằng độ dài trục lớn, lớn hơn khoảng cách giữa hai tiêu điểm, buộc cố định 2 đầu dây vào hai tiêu điểm, dùng một cái bút chì căng sợi dây ra và vẽ, ta được một Elip.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc