MÔ HÌNH TRỒNG DỪA MÃ LAI – CÁCH LÊN MÔ, CHỌN CÂY GIỐNG, CÁCH TRỒNG, BÓN PHÂN Ở GIAI ĐOẠN DỪA 1 TUỔI. Hôm nay Kênh sẽ tiếp tục quay video để phân tích cụ thể hơn quy trình trồng Dừa Mã Lai để đạt năng suất cao mà các bạn đã quan tâm trong suốt thời gian qua. Đây mà Mô Hình trồng Dừa cây được 6 tháng tuổi, ở đây người dân chọn giống Dừa Mã Lai đúng chủng loại, cách trồng, chăm sóc, bón phân đúng quy trình kỹ thuật. Ở đây có bán giống Dừa Mã Lai đúng chủng loại và cho trái nhiều, các bạn nếu có quan tâm để trồng thì cứ điện thoại cho Kênh nhé!
Mời quý cô chú, anh chị và các bạn xem video! Bấm ĐĂNG KÝ kênh miễn phí và chia sẻ video cho mọi người cùng xem để ủng hộ Kênh GIẢI TRÍ – TỔNG HỢP! Xin chân thành cảm ơn các bạn! ĐT 0988.152.537 (Sơn)

COCONUT FISHING MODEL – HOW TO COVER, CHOOSE VARIETIES, HOW TO GROW, FERTILIZER IN THE AGE 1 YEAR STAGE. Today, Kenh will continue to record videos to analyze more specifically the process of growing Malayan coconuts to achieve high yields that you have been interested in during the past time. This is where the model of planting coconut tree is 6 months old, where people choose the right variety of Ma Lai Coconut, the way of planting, caring and fertilizing according to technical process. There is a sale of Malayan Coconut of the right type and gives a lot of fruit, if you are interested in planting, just phone Kenh!
Please watch the video! Click SUBSCRIBE to a free channel and share the video for everyone to watch to support ENTERTAINMENT – GENERAL! Thank you very much! Phone 0988.152.537 (Son)

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep