Sử dụng Mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) trong nghiên cứu khoa học giáo dục
Người trình bày: TS. Tăng Thị Thuỳ – Bộ môn Thống kê ứng dụng và Khoa học dữ liệu trong giáo dục, Khoa Quản trị Chất lượng.
© Bản quyền thuộc về Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu