Nội dung này chúng ta sẽ sử dụng tài khoản github để tạo host và đẩy nội dung trang web/game của ta lên đó. Sau khi host bạn sẽ có thể truy cập vào nội dung của mình từ mọi nơi trên internet.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghiep