MiniGame03 – P2: Tạo host với trang github.ioNội dung này chúng ta sẽ sử dụng tài khoản github để tạo host và đẩy nội dung trang web/game của ta lên đó. Sau khi host bạn sẽ có thể truy cập vào nội dung của mình từ mọi nơi trên internet.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghiep

Comments (4)

  1. Phước Nguyên Nguyễn December 2, 2019
  2. Hùng Hùng December 2, 2019
  3. Biên Hòa Vlogs December 2, 2019
  4. Cà Khịa Channel December 2, 2019

Leave a Reply