* Hôm nay Admin chia sẽ một việc rất hữu ích cho công việc biên tập hay phân loại giấy chứng nhận trên bản đồ, đó là vấn đề lệnh preference trong MicroStation.

* Đó là việc khi biên tập bản đồ hiện trạng ta phải làm theo chuẩn theo chuẩn Thông Tư 05/2017-btnmt thì tất cả nền bản đồ phải theo một seed chuẩn.

* Vậy sau khi dùng một loại bản đồ chuẩn theo thông tư nhưng vẫn cần thông tin hay xác định rõ hơn về vị trí của thửa đất đó thì cần bản đồ đo đạc xưa và đang sử dụng tại ” Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở huyện hoặc thành phố ” thì ta thấy rằng việc phải chuyển seed là điều tất yếu.

* Nay mình chia sẽ việc, nếu chỉ cần xác định như trên nói không cần sử dụng bản đồ củ để mục đích biên tập thêm thì ta chỉ cần đổi 2 thông số sau thì nó sẽ tự chạy về tọa độ mình muốn Preference để xác định.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu