Để góp phần nâng cao hiệu quả công việc đồng áng của bà con kỹ sư Vi Toàn Nghĩa kết hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Phong đã thiết kế chế tạo thử nghiệm thành công Máy trồng cây tự động. Máy trồng cây tự động giúp tự động hóa việc chăm sóc cây trồng.
Website:
Facebook:
Twitter:
Blogspot:
G+:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep