VTC Now | Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho rằng: “mạng xã hội đang chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai; chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay”.

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://truthabouttoyota.com/category/xay-dung