TUYÊN BỐ TỪ CHỐI ════════════ ► Thông tin thêm về giấy phép này:

► TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: Công việc phối lại biến đổi này cấu thành việc sử dụng hợp pháp bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật bản quyền Hoa Kỳ. – cho phép chia sẻ phi thương mại với sự ghi nhận.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san