Tham khảo các đường dẫn (link) được nhắc đến trong video:
00:43 Bài viết về từng nhóm Holland
Video về cách ứng dụng lý thuyết Holland cho trẻ nhỏ
08:14 Các trường hợp đặc biệt – 6 nhóm đều thấp
09:18 Các trường hợp đặc biệt – 4 nhóm trở lên đều cao
10:22 Các trường hợp đặc biệt – 2 nhóm đối nhau , ,
11:29 Các trường hợp đặc biệt – 2 nhóm kề nhau
12:42 Kênh tài nguyên của Hướng Nghiệp Sông An

©️ Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp xã hội Hướng nghiệp Sông An.
Xin vui lòng không đăng lại đoạn phim này.

©️ 2021 Song An Career Development Social Enterprise. All rights reserved.
Please do not re-upload this video clip.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai