Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007 – Số: 03/2007/QH12 – năm 2007
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-8)
Chương 2. PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Mục 1. THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG,
CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Điều 9-12)
Mục 2. VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Điều 13-19)
Mục 3. GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM (Điều 20-23)
Mục 4. AN TOÀN SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM (Điều 24-26)
Mục 5. SỬ DỤNG VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ PHÒNG BỆNH (Điều
27-30)
Mục 6. PHÒNG LÂY NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Điều 31-34)
Chương 3. KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI (Điều 35-37)
Chương 4. CHỐNG DỊCH
Mục 1. CÔNG BỐ DỊCH (Điều 38-41)
Mục 2. BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ DỊCH (Điều 42-45)
Mục 3. CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH (Điều 46-56)
Chương 5. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH
TRUYỀN NHIỄM (Điều 57-58)
Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 63-64)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong