Khúc: Duyên Diệt | 缘灭
Diễn xướng: Song Sênh | 双笙
OST Sơn Hà Lệnh | 山河令

Viết lời: Thuận Nguyệt – H8
Sub: 小翘翘

🎶Lyric🎶

[Ver 1]
Tâm sự vương mắc, yêu hận không nhắc
Mong đừng nghe tiếng ly biệt quân nói
Tâm niệm duy nhất, gian trần tay nắm tay bên người
Kiếp này qua

Thác môn lạc bước câu tình si
Chẳng tại ta nhân thế duyên tụ
Vốn chẳng mong giang hồ sa bước
Hữu tình, hữu duyên ta cùng quân

Chỉ mong cùng bước qua địa thiên
Chẳng đạp nhân gian đến giang hồ
Nếu mai này, có kiếp sau, không phụ quân
Một hồi huyết vũ gió tanh trông hoàng hôn

[Ver2]
Bao phần ân oán yêu hận đong đếm
Ta và quân thoát thân làm sao khỏi
Giang hồ kinh, nhất câu hồn tiêu
Ái si sinh mầm nhẫn tàn thay

Thác môn lạc bước câu tình si
Chẳng tại ta nhân thế duyên tụ
Vốn chẳng mong giang hồ sa bước
Hữu tình, hữu duyên ta cùng quân

Chốn chân trời có nhau cùng qua
Chẳng đạp nhân gian bước giang hồ
Nếu mai này, có kiếp sau, không phụ quân
Qua hồi tinh phong dõi theo nơi bóng tà

[Ver3]
Thác môn lạc bước câu tình si
Chẳng tại ta nhân thế duyên tụ
Vốn chẳng muốn giang hồ sa bước
Hữu tình, hữu duyên ta với người

Chốn chân trời có nhau cùng qua
Bất đạp nhân gian cửa giang hồ
Nếu mai này, có kiếp sau, không phụ quân
Qua hồi tinh phong dõi theo bóng hoàng hôn

Hãy nói với mình nếu bạn muốn lấy lyric và ghi rõ nguồn khi mang đi

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc