Minh họa lỗi UNICODE Tiếng Việt trên LayOut 2020 (Lỗi xảy ra với toàn bộ các version của SketchUp LayOut). Cách khắc phục: Sử dụng bản mã “Unicode Tổng hợp” của Unikey (vẫn hiển thị tốt các font Unicode) và dùng lệnh Print của LayOut với máy in Microsoft PDF thay vì export PDF.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong