Xin được phép up lại buổi live stream của 2 chuyên gia về Revit là thầy Nguyễn Phước Thiện và Nguyễn Phước Dự cùng các cộng sự tối nay ngày 20/07/2017 với chủ đề “Mô hình tường minh – Khối lượng tin cậy”
Nguồn: The Arts of BIM
– – – – – – – – – – – –
About Me
■ YouTube:
■ Facebook:
■ Fanpage:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong