Từ hai bảng dữ liệu có một hoặc nhiều cột, chúng ta có thể lấy ra danh sách giá trị trùng trong hai bảng. Mỗi bảng phải có ít nhất một côt có quan hệ giá trị với bảng kia.
Với Add-in A-Tools, chức năng SQL Builder bạn chỉ cần kéo thả chuột là tạo ra công thức lấy được danh sách trùng một cách dễ dàng.
(*) Download Add-in A-Tools Free:
(*) Khóa học Báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong