Lập Trình C++ – Phần 8 – Thủ Tục Hàm – Procedure Function In C++ – Part 7
#nguyennhattuan #hamtrongcpp #thutucvoid #function #ham

Hướng dẫn lập trình C/C++ cơ bản. Hàm, chức năng, cách khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm trong ngôn ngữ C/C++. Lập trình C++ cho người mới bắt đầu. Lập trình C/C++ từ cơ bản tới nâng cao. C/C++ programming tutorial for the beginner. C/C++ fundamental beginner guide. Kênh học lập trình miễn phí cho người VN.
– Thủ tục – Hàm là 1 khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ 1 điểm khác của chương trình.
– Hàm là một đơn vị độc lập của chương trình, mỗi hàm có một chức năng xác định, có thể được gọi thực hiện bởi hàm hoặc chương trình khác. Trong C/C++ các hàm đều ngang mức – tức là trong định nghĩa hàm không thể chứa định nghĩa hàm khác (gọi là hàm 1 mức).
– Hàm có 2 loại hàm là hàm có giá trị trả về và hàm không có giá trị trả về

*** GIỚI THIỆU BẢN THÂN ***
Nguyễn Nhật Tuấn, học IT tại Cao Thắng, khóa 15-18. Thích lập trình C/C++.
Email: [email protected]
Facebook:
Page fb học lập trình online CKC:
Liên hệ: 0988366646
————————————————————————————————————
Tài liệu C++:
Đăng ký khóa học:

Nhạc intro:

Limits for floating-point numbers:

🔰 Danh sách hướng dẫn cài đặt Visual Studio:

🔰 Danh sách hướng dẫn cài đặt SQL Server:

🔰 Danh sách video học lập trình cho người mới bắt đầu:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc