– Trên nền tảng youtube, chỉ cần gõ nội dung bài học cần tìm kiếm kèm theo cụm từ “Thanh Tùng diễn đọc”
– Chuyên đọc diễn cảm các tác phẩm văn học trường học, hướng dẫn soạn, học các tác phẩm ấy và chia sẻ những nội dung mang tính văn học, nhân văn.
@Thanh Tùng diễn đọc văn học trường học hân hạnh giới thiệu:
“Chiếc lược ngà” (Nguyễn Quang Sáng):
Tình cảm của trẻ thơ trong sáng, suy nghĩ của trẻ thơ ngay thẳng.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san