VTC | Kỹ sư Hoàng Thanh Liêm từ bỏ công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng để về quê làm ra nhiều máy móc hữu ích phục vụ bà con nông dân.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook: , chế tạo máy móc.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghiep