🍁 Kinh Dược Sư là một trong những bộ kinh vô cùng quan trọng và thiết thực trong đời sống, đối với người xuất gia cũng như người tại gia. Kinh nói về 12 hạnh nguyện của Đức giáo chủ Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, nhằm giải quyết các vấn đề trong xã hội hiện tại, cũng như lợi ích khi trì tụng bản kinh này.
🍁 Bài pháp này, giảng giải về đoạn văn mà Đức Phật Thích Ca lại nêu rõ quy cách để làm lợi ích, cụ thể:
– Đức Phật chỉ bày nghi quỹ (tức những điều phép tắc, nghi thức thực hiện một cách cặn kẽ).
– Đoạn tiếp theo Đức Phật chỉ bầy rõ sự lợi ích (được phúc: cầu tuổi thọ, con cái, của cải, địa vị,…)
Bên cạnh đó, bài pháp còn được mở rộng liên hệ đến từng vấn đề trong đời sống hiện tại để quý vị dễ hình dung, cũng như thấy được giá trị thiết thực của bản kinh này.
—————————————
🌿 Kinh Dược Sư – Phần 20
Giảng sư: TT. Thích Tiến Đạt
⭐Giáo pháp Gotama

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai