Rồi Tôn giả Saputta bảo các Tỷ Kheo:
Này các Hiền giả, Pháp này được Thế Tôn Khéo Thuyết Giảng, khéo trình bày, một Chánh Pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đắng Giác trình bày.
Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau để Phạm Hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho Chư Thiên Và Loài người.
#colinhvuive #tuhocphatgiao
——————————–

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac