“1C:Quản lý văn bản (ECM)” không phân chia theo chuyên ngành và có thể được sử dụng hiệu quả trong các phòng ban nhà nước, cũng như trong các doanh nghiệp thương mại có cấu trúc tập đoàn phân tán với số lượng lớn người sử dụng hoặc một doanh nghiệp nhỏ.

Đây là một chương trình tổng hợp, do đó “1C:Quản lý văn bản (ECM)” có thể dễ dàng tùy chỉnh và thích ứng với đặc thù hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Ngoài nhiệm vụ quản lý văn bản, giải pháp “1C:Quản lý văn bản (ECM)” còn cho phép quản lý những công tác xung quanh việc quản lý văn bản như quá trình xây dựng văn bản, kỷ luật thực hiện văn bản…

Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình Kiểm soát kỷ luật thực hiện trong 1C:Quản lý văn bản (ECM)

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng của giải pháp “1C:Quản lý văn bản (ECM)” tại

Tìm hiểu thêm các giải pháp 1C khác:

– Giải pháp phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

– Giải pháp 1C:BÁN LẺ 8

– Tư vấn giải pháp quản lý bán hàng cho các cửa hàng theo các lĩnh vực kinh doanh khác nhau:

– Giải pháp lớp ERP 1C:Quản lý tổng thể (ARM)

– Giải pháp quản lý thương mại

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc