Bạn dùng LINQ to Entity bạn đã nắm chắc ngôn ngữ SQL chưa? Làm sao để tổ chức tốt một hệ thống Backend trong .NET Core cùng các khái niệm đi kèm với nó? Ngoài ra khoá học này còn cung cấp nhiều hơn thế.

Khoá học này thiết kế theo phương pháp mới xây dựng một REST API chuẩn REST từng bước sau đó refactoring code theo Design Pattern.

Khi các bạn học về ASP.NET MVC nói riêng và lập trình nói chung thì cái quan trọng nhất không phải cách code mà quan trọng nhất là tư duy. Với các bạn mới học thì tư duy chưa đủ sắc bén để học các pattern và hiểu được cách hoạt động của nó cũng như là lợi ích của nó.

Chính vì thế TEDU đã nghiên cứu và thiết kế ra khoá học này nhằm mục đích giúp các bạn mới học có thể tự tay code từ đầu một Solution xây dựng WebAPI theo chuẩn RESTful để phục vụ frontend như ứng dụng SPA hay ứng dụng Mobile.

Ngoài ra khoá học còn trang bị cho các bạn các kỹ năng nâng cao như:

ASP.NET MVC Lifecycle
Sử dụng Docker
Thiết kế CSDL cho sản phẩm có thuộc tính động
Đa ngôn ngữ trong thiết kế CSDL
Cách viết thủ tục trong SQL tối ưu.
Nắm chắc về REST và RESTful API
Nội dung khoá học này bao gồm 2 bước:

Bước 1: Xây dựng project từ đầu sử dụng REST API và MVC căn bản để coding. Giúp các bạn hiểu cách code dự án.
Bước 2: Chuyển đổi dần code của các bạn thành từng lớp và theo các pattern nhằm tối ưu code dần.
Với 2 bước này các bạn sẽ lĩnh hội được cả 2 mặt của vấn đề và giúp các bạn hiểu sâu hơn về Design Pattern.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc