Hướng dẫn tự học phần mềm kế toán Misa SME.NET mới nhất để lên sổ sách và lập Báo cáo tài chính
– Các nghiệp vụ chính của Video dạy học kế toán Misa:
+ Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán
+ Hướng dẫn nhập khẩu các danh mục vào Misa
+ Hướng dẫn nghiệp vụ Quỹ
+ Hướng dẫn nghiệp vụ Ngân hàng
+ Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng, bán hàng
+ Hướng dẫn nghiệp vụ TSCĐ , CCDC
+ Hướng dẫn nghiệp vụ Kho
+ Hướng dẫn nghiệp vụ Giá Thành
+ Hướng dẫn các nghiệp vụ Tổng hợp, cũng như những nghiệp vụ khác ngoài phần hành chính, ít phát sinh

Mọi chi tiết hướng dẫn hỏi đáp bạn vui lòng liên hệ: Kế Toán NHS
Hotline : 0968 136 785 Email: [email protected] Website:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu