Lưu ý: đây là clip mình làm chỉ dùng để hỗ trợ cho các bạn học cùng lớp thui. Còn bạn nào muốn xem clip hiểu tốt dc thì cần nắm rõ về UML trước, cũng như phải biết sơ về chương trình hỗ trợ vẽ Enterprise Architect mình dùng đã. Còn không xem khó hiểu lắm đó.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc