Luyện từ và câu là một trong những chủ đề kiến thức quan trọng của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Kiến thức này được đưa vào SGK Tiếng Việt từ lớp 2 và được học liên tục cho đến lớp 5.

Trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 2, bài học Luyện từ và câu được giảng dạy 1 tiết / tuần. Thời lượng học phần kiến thức này sẽ được tăng lên trong các lớp 4, 5.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong