Hướng dẫn lập dự toán địa bàn tỉnh Đồng Tháp áp dụng hệ thống thông tư, định mức mới nhất năm 2020
• Định mức theo TT10/2019/TT-BXD
• Giá nhân công theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020
• Tính giá ca máy theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020
• Điều chỉnh giá vật liệu
• Áp dụng hệ số chi phí quản lý xây dựng theo TT09/2019/TT-BXD
• Áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án theo TT16/2019/TT-BXD

Thông tin liên hệ
Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )
Website :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu