Đây là Video mô phỏng 3D về cách lắp đặt trụ trồng rau Thủy Canh Bio, phiên bản mới, gồm 50 hốc trồng rau, có lưu trữ nước đề phòng khi cúp điện hoặc bơm gặp sự cố thì cây vẫn sống
Sản phẩm do Thủy Canh Bio sản xuất với chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất, độ bền sản phẩm cao, hiệu quả trồng rau vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường

Tham khảo thêm chi tiết về hình ảnh, giá bán của sản phẩm tại:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep