[ Hướng dẫn ] Goku Cartoon Custom | Chi tiết quy trình custom Af 1 mid da

Dụng cụ custom trong video

👉 Mau Angelus :

👉 Prep :

👉 Finisher Angelus :

👉 bộ cọ :

👉 But Posca :

👉 Bang keo 3M :

👉 Dry Glue keo dan kho :

Link shopee : www.shopee.vn/ltcustomsandsupplies

Video hướng dẫn Prep :

Video hướng dẫn sử dụng airbrush :

Facebook : www.facebook.com/ltcustomsvn

#goku #cartoon #af1customs #posca #Angelus

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong