Đây là video hướng dẫn về cách đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 của thành phố Kobe.
Hãy lưu ý rằng, mẫu đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 này chỉ có tiếng Nhật, ngoài video này ra, chúng tôi còn có tài liệu hướng dẫn được viết bằng tiếng Việt tại đây:

Các thông tin khác liên quan đến vắc-xin COVID-19 cũng được đăng tải tại đây:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu