CODE : #CIBQCAIADIAQIAAOAQBQABQIBMHAIAIBAAFQCAQAAEAQICIEAYBQSAZZKVLWJXIBAIAQCAAPAMBQSCKULQ
LINK DECK :
LINK NHẠC :

00:00 2LIGHT
01:10 GIỚI THIỆU BỘ BÀI
10:39 TRẬN 1 VS FEAR
18:19 trận 2 vs ys kata
31:49 trận 3 vs thập cẩm
38:25 trận 4 vs spder arggo

▬ Chi Tiết Game ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#runeterra
#chitietgame
#huyenthoairuneterra

FB của mình :
Fanpage :
Group :
Discord :
ID LOR : HUYKUROBA#1995
Donate :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong