Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức như hiện nay, không chỉ chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, những chính sách Thuế mới ban hành từ Chính phủ Việt Nam cũng đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp.

Hội thảo trực tuyến: Cập nhật các tiêu điểm về Thuế liên quan đến doanh nghiệp cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến:
• Điểm lại môi trường thuế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho các doanh nghiệp
• Các thông tư, chính sách mới về Thuế doanh nghiệp (TNDN, GTGT, Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài)
• Các thông tư, chính sách mới về Thuế thu nhập cá nhân
• Các lưu ý quan trọng về xuất nhập cảnh
• Các lưu ý quan trọng về thủ tục giấy phép đầu tư
• Trao đổi và chia sẻ với diễn giả

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai