—–
Liệu Graphic Designer có cần phải học vẽ? Không học vẽ thì có thiệt thòi gì cho sự nghiệp làm đồ họa không? Hãy xem chia sẻ của coach Huy Tạ trong video sau.

00:37 – Câu trả lời ngắn
00:53 – 2 kỹ năng vẽ trong ngành
01:01 – Vẽ để kết xuất nghệ thuật
02:13 – Vẽ để suy nghĩ ý tưởng
05:46 – Nhận định cuối cùng
06:51 – Vẽ trong môi trường chuyên nghiệp
07:27 – Có nên học vẽ hay không?

—–
DAS Facebook:
DAS Website:
Các khóa Online:
Youtube Channel:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong