Đây là video bài giảng cung cấp kiến thức về dạng toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm của kim loại hóa trị 2 (dạng nghịch), dành cho học sinh lớp 10. Tuy nhiên, nó rất quan trọng và liên quan mật thiết đến kiến thức môn hóa học cho các em học sinh ở các khối học 9, 10, 11, 12.
Fanpage Facebook Nhật Minh:
Kênh Youtube:
Google Maps:
Website dạy học Online:
#bdvhnhatminh10 #hoatri2 #SO2

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc