Nội dung video: Hoá 10.Bài 51: Luyện tập về Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.

1. Kiến thức cần nhớ
Tốc độ phản ứng 0:21
Cân bằng hoá học 0:55
Nguyên lí Le Châtelier 1:48
Các yếu tố ảnh hưởng lên tốc độ phản ứng và chuyển dịch cân bằng hoá học 2:28

2. Luyện tập
Bài tập 1 5:11
Bài tập 2 6:15
Bài tập 3 6:57
Bài tập 4 8:27
Bài tập 5 10:09
Bài tập 6 13:11
Bài tập 7 16:14
_________________________________________________________________________

Vacaciones by Mike Leite
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream:
Music promoted by Audio Library

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc