Hoạt Hình tiểu cương thi | Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư | Tập 4 | Bản tự duyên.
Phim hay Gọi tôi là Cương Tiểu Ngư.

Bộ phim nói về cuộc đời của một cương thi đáng yêu, được một người nhận nuôi gọi là: Cương Tiểu Ngư, cái tên phim: Gọi Tôi Là Cương Tiểu Ngư bắt nguồn từ đó!

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe