Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn là hệ phương trình có dạng:
ax+by=c (1)
và a’x+b’y=c’ (2)
Trong đó x,y là các ẩn số.
a,b,c,a’,b’,c’, là các hệ số
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn trong khuôn khổ toán lớp 9 có 2 cách như sau:
1) Phương pháp thế
2)Phương pháp cộng đại số.
Giải bài toán cổ Việt Nam:
Vừa gà vừa chó,
Bó lạ cho tròn,
Ba mươi sáu con,
Một trăm chân chẵn.
Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
______________________________________
Cách giải như sau:
Gọi số gà là: x(x lớn hơn 0),
Số chân gà là: 2x,
Gọi số chó là: y (y lớn hơn 0),
Số chân chó là: 4y,
Ta được hệ phương trình:
x+y=36 và 2x+4y=100.
Đây là hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, các em có thể dùng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình này, kết quả: x=22 và y=44.
Vậy số gà là 22 con và số chó là 44 con.
#thayvinh#tinhthongocvinh#thayvinhtuyhoa#hephuongtrinh#giaihephuongtrinh

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san