NỮA CÕI SƠN HÀ
Tiếng Trung : 八千里路雲和月
Tiếng Anh : Eight Thousand Li Of Cloud and Moon
Số tập : 40
Năm sx : 1988
Quốc gia : Hong Kong
Lồng tiếng : USLT

Diễn viên : Hà Gia Kính
Kim Siêu Quần
Phạm Hồng Hiên
Trương Phục kiến
Lăng Ba
Lý Á Minh
Trần Phục Sinh
Cốc Phong

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san