Các video PTKT theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao:

1. 08 Tiêu chí xác định Hỗ trợ / Kháng cự –
2. Đọc / Hiểu Tất Cả Nến Nhật trong 05 phút –
3. 05 CÁCH VÀO LỆNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH NẾN (1) –
4. 05 CÁCH VÀO LỆNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH NẾN (2) –
5. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU – PHẦN 1 –
6. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION CHUYÊN SÂU – PHẦN 2 –
7. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA – PHẦN 1 –
8. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA – PHẦN 2 –
9. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA – PHẦN 3 –
10. GIÁO TRÌNH PRICE ACTION + VSA + RSI NÂNG CAO –

LINK Chỉ báo Phân kỳ RSI: www.tradingview.com/v/fH6e5TuN/

#vsa #priceaction #ptkt #sdz #cmt #charteredmarkettechnician #phantichkythuat #vsa #dautu #trade #trading #tptrading #fx

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc