Toán 6 – Chương III: Phân số – Sách bài tập
Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Chữa bài 1,2,3,4,5,6,7,8,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 trang 9, trang 10 sách bài tập Toán 6 tập 2
Để xem thêm các tài liệu và đề thi truy cập: toan123.vn
Xem thêm danh sách phát:
Để được giải đáp các vấn đề về học tập truy cập:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc