Yêu cầu: #tinhocvanphong, #tinhoccanban, #tinhoctrinhdoA, #chungchitinhoc,
1. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Số lượng, nếu trùng nhau thì sắp xếp giảm dần theo Ngày bán.
2. Tính tổng số lượng những mặt hàng xuất khẩu trong tháng 5.
3. Tên hàng: Hiển thị theo dạng Tên hàng – Loại hàng. Trong đó, Tên hàng dựa vào Mã hàng tra trong BẢNG ĐƠN GIÁ; Loại hàng hiển thị như mô tả. Ví dụ: Phiếu hàng là MBH01ND thì Tên hàng là Mũ bảo hiểm – Loại 1.
4. Hình thức: hiển thị như mô tả.
5. Đơn giá: dựa vào Mã hàng tra trong BẢNG ĐƠN GIÁ. Tuy nhiên, tùy theo hình thức của từng mặt hàng.
6. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu mặt hàng bán trong tháng 3 và tháng 5 với số lượng từ 50 trở lên thì giảm 5% (Số lượng * Đơn giá).
7. Rút trích những mặt hàng “Loại 2” trong tháng 3 với số lượng lớn hơn 50.
8. Lập BẢNG THỐNG KÊ THÀNH TIỀN MẶT HÀNG “Nội địa” theo mẫu trên.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Cambridge English for Marketing Student’s Book CD”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc