Bộ đề 50 câu này thuộc phần cho biết trước đáp án. Phần 50 câu không có đáp án sẽ không có video hướng dẫn,giải đáp nên các bạn phải vận dụng cách trả lời của bộ 50 câu có đáp án và kiến thức đã học để có thể ra đáp án gần nhất với yêu cầu của câu trả lời.
– 50 câu có đáp án để các bạn xem phương pháp và lấy điểm.
– 50 câu không cho biết nội dung và không cho biết đáp án là để định hướng cách sử dụng tài liệu. Vì khi đi làm, không ai ngăn cản các bạn sử dụng tài liệu.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu