09. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 (GDCD 11)
Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong SGK – Giải bài tập SGK môn Giáo Dục Công Dân 11 (GDCD 11)
Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2008
Người đọc: Phương Thơm
Full playlist:
—————————–
PHẦN 1
Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2. Hàng Hóa – tiền tệ – thị trường
Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vài trò quản lý kinh tế của Nhà nước

PHẦN 2
Bài 8. Chủ nghĩa xã hội
Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12. Chinh sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14. Chính sách quốc phòng và an nhin
Bài 15. Chinh sách đối ngoại.
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc