Giải bài 7 trang 8 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Làm tính nhân: a) ({x^2}-{rm{ }}2x + {rm{ }}1)left( {x{rm{ }}-{rm{ }}1} right) ;
b) ({x^3}-2{x^{2}} + x – 1)left( {5-x} right)
Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: ({x^3}-{rm{ }}2{x^{2}} + {rm{ }}x{rm{ }} – 1)left( {x{rm{ }} – {rm{ }}5} right) .

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong