Giải bài 102 trang 50 sách giáo khoa toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Từ tỉ lệ thức : dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d};left( {a,b,c,d ne 0;a ne pm b;c ne pm d} right) , hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:
eqalign{ & a),,,{{a + b} over b} = {{c + d} over d} cr & b),,{{a – b} over b} = {{c – d} over d} cr & c),,{{a + b} over a} = {{c + d} over c} cr & d),,{{a – b} over a} = {{c – d} over c} cr & e),,{a over {a + b}} = {c over {c + d}} cr & d),,{a over {a – b}} = {c over {c – d}} cr}

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong