Giá cao su hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2021: Tăng nhẹ
Bảng giá cao su hôm nay 21/4/2021
Giao tháng 6/2021 Giá chào bán
Đồng/kg US Cent/kg
Hôm 21/1 Hôm nay Hôm 21/1 Hôm nay
SVR CV 37.672,63 39.824,83 161,41 172,03
SVR L 37.151,91 39.297,13 159,18 169,75
SVR 5 25.979,17 25.835,05 111,31 111,60
SVR GP 25.820,69 25.677,86 110,63 110,92
SVR 10 25.458,46 25.318,58 109,08 109,37
SVR 20 25.345,26 25.206,30 108,59 108,88
* Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%. Tỷ giá: 1 USD = 23.150 VND.
#giácaosu #giácaosuhômnay #TrungMK #giámủcaosu #giácaosu21tháng4

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc