Chào các bąn thì mik đây
hôm nay mik sě thông báo cho các bąn

Là māy ngày này mik sě không quay minecarft nūa nhūng mik sě quay nhūng clip trò chöi khác

Các bąn yên tâm chāc chān là mik sě có clip minecarft ląi lý do mình sē đě video sau mik sě nói

Chào bąn hęn gāp các bąn ląi video sau

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/o-to-xe-may-xe-khac