Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Tp. Phan Rang – Tháp Chàm là một trong những công trình trọng điểm, có quy mô lớn. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ vệ sinh môi trường, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Dự án được triển khai ở 4 thành phố ven biển các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình và Ninh Thuận. Đối với Tiểu dự án Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện từ năm 2017-2022, trên phạm vi 16 xã, phường, với tổng vốn đầu tư 87,9 triệu USD; trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 75,25 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong